KIYOMIZU-DERA

Kyoto, Kiyomizu-Dera, 02.2018
Argentique / Yashica-mat EM / Caffenol